מונחים בסיסיים

הכרת מונחים מוסכמים ורלוונטיים הקשורים לתאורה ושימוש נכון בהם, יקלו מאוד על הבנת הנושא ועל מציאת פתרונות הולמים לייעול התאורה. להלן פירוט המונחים וההגדרות העיקריים:

נורה – גוף המשמש ליצירת מקור האור המלאכותי.

W ) WATT – ) וואט – יחידת המידה של הספק חשמלי.

V) VOLT –) וולט– יחידת המידה של המתח החשמלי.

LM) LUMEN –) לומן -שטף אור– כמות האור אשר הנורה פולטת לכל כיוון בשנייה אחת.

LX ) LUX- ) לוקס כמות שטף האור (לומן) ביחס ל-1 מטר רבוע של שטח, דהיינו 1 לוקס = לומן למ"ר.

K ) KELVIN- ) צבע האור – מידה המשמשת לתיאור הגוון של האור (גון האור הוא פונקציה של כמות החום הנפלטת מהנורה). לכל סוג נורה אור בגוון שונה. הגוונים השונים מתאימים לפונקציות שונות:

  • גוון אור לבן חם – מתחת ל- k3300 .
  • גוון אור לבן נייטרלי – בין k3300 ל- k5300 .
  • גוון אור לבן אור יום – מעל k5300.

CANDELA  – עוצמת האור אשר מגיעה מגוף התאורה.

FOOT CANDELA — – עוצמת האור החוזר.

רפלקטור – הרפלקטור הוא אביזר נלווה לגוף התאורה. תפקידו לקלוט את האור הנפלט מן הנורה ולכוון אותו על פי מעלות פיזור שנקבעו בו. גוף תאורה בעל רפלקטור יפיץ כמות אור גדולה יותר. הרפלקטור עשוי מאלומיניום וקיים במספר צורות.

עמעם (דימר) – מערכת המאפשרת לשלוט בעוצמת האור של הנורה. רק אור של נורות בעלות מערכת מיתוג אלקטרוני ניתן לעמעם. התקנת דימר מאפשרת להאריך את חיי הנורה.

לוקס – יחידה המשמשת למדידת כמות האור האופטימלית לביצוע פעולות שונות. כמות אור זו נקבעת על ידי מומחים. לדוגמה לשולחן לימודים יידרשו כ- -800עד 900 לוקס. לחדר ילדים יידרשו כ 650-800 לוקס.

מיקרו איינשטיין ( או מיקרו מוהל ) למטר מרובע לשנייה : יחידת המידה לעוצמת תאורה היעילה לצמחים ומודדת את עוצמת ההארה אך ורק בתחום ה PAR הוא התחום הארה בספקטרום המתאים לפוטוסינטזה של הצמח ( 420-750 ננומטר )

  • 100-150 מיקרואיינשטיין למ"ר בשנייה- סף הארה לגדילה והתפתחות צמחים.
  • 800- 1400 מיקואיינשטיין למ"ר בשנייה – העוצמה הממוצעת בה נתונים וגדלים רוב הצמחים בצורה מיטבית.
  • 1800-2200 מיקרואיינשטיין למ"ר בשנייה – שטף בתחום המקסימום – צהרי יום של יום קייצי בהיר.